Rezervace

Datum příjezdu:

den

měsíc

rok

Datum odjezdu:

den

měsíc

rok

Apartmán:
Vítejte

Vážení přátelé,


1.9.2018 je mým posledním pracovním dnem v hotelu Carolline

Ráda bych se s Vámi tímto rozloučila a poděkovala za spolupráci. Strávila jsem zde příjemných 13 let, naučila jsem se spoustu nových věcí a potkala mnoho zajímavých lidí.

Děkuji všem kolegům,hostům a sousedům za spolupráci a přeji Vám všem mnoho štěstí ,zdraví a úspěchů, stále dobrou náladu a přátelskou atmosféru,která nás tak dlouho provázela.

V takovém prostředí se totiž pracuje a žije nejlépe !


S úctou a láskou

Helena Soldánová


P:S: Odkaz na nového provozovatele ubytování je www.vacasa.comDear friends,


1.9.2018 is my last working day at the Carolline Hotel

I would like to say goodbye to you and thank you for your cooperation. I spent a pleasant 13 years here, I learned a lot of new things and met many interesting people.

Thank you all my colleagues, guests and neighbors for your cooperation and wish you all the luck, health and success, the good mood and the friendly atmosphere that has accompanied us for so long.

In such an environment, it works and lives best!


With respect and love

Helena Soldánová


P: S: The link to the new accommodation provider is www.vacasa.com